Telefon: 721-340-137 | 695-435-109 | E-mail: badgda@o2.pl

TURNIEJ INAGURACYJNY TURNIEJ BADMINTONA ALCHEMIA 2015

TURNIEJ INAGURACYJNY TURNIEJ BADMINTONA ALCHEMIA 2015
6 września, 2015 Przemysław Ciastoń

ORGANIZATOR BEZPOŚREDNI: Centrum Sportowe Alchemia z siedzibą w Gdańsku, Badminton Gdańsk, Szkoła Badmintona.
CEL: Popularyzacja i rozszerzenie zasięgu badmintona w trójmieście
TERMIN: 19 września 2015 r.
MIEJSCE: Hala Centrum Sportowego ALCHEMIA w Gdańsku , ul. Grunwaldzka 441.
KATEGORIE:
– ELITA
– AMATOR
– DEBEL – ( gry podwójne, zarówno deble jak i mixty)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
– opłacenie wpisowego: 25 zł za grę pojedynczą, 30 zł za grę pojedynczą + podwójną od osoby,
– złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry,
– posiadania sprzętu do gry, w tym lotek.

UWAGA: uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.

SYSTEM ROZGRYWEK I RODZAJE GIER: System rozgrywek w grach pojedynczych – grupowo pucharowy. W grze deblowej – system pucharowy. Zawodnik może brać udział w dwóch grach.
PROGRAM:
18.09.2015. godz. 18.00 zgłoszenia gier (pojedynczych oraz podwójnych)
18. 09.2015 r. godz. 20.00 losowanie wszystkich gier.
19.09.2015 r. godz. 9.30 – 10.00 rozgrzewka i otwarcie turnieju
19.09.2015 r. godz. 10.10 – rozpoczęcie gier
19.09.2015 r. godz. 16.00 – koniec turnieju i wręczenie nagród
Szczegółowy plan gier będzie opracowany po zamknięciu list zgłoszeń przez sędziego głównego.

ZGŁOSZENIA DO GRY: tylko w formie pisemnej na adres e-mail sędziego głównego Przemysław Ciastoń badgda@o2.pl tel. 721 340 137.
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2015 r. do godziny 18.00

NAGRODY: medale, dyplomy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Mecze sędziowane będą przez uczestników turnieju. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.